Ønsker du å installere Windows på ny, men er redd for alt du kan miste?
Da er det to ting du kan gjøre.

 

Metode 1. Ta kopier av alt du ønsker å bevare.

For en vanlig bruker er det kun tre viktige mapper:

mappeMine dokumenter

Mine dokumenter inneholder som regel det meste som en vanlig bruker har samlet opp gjennom tidene, mer avanserte brukere har sikkert flere mapper andre steder, men da vet de hvilke som skal spares og hvilke som kan slettes.

Mine dokumenter finner du her:C:\Documents and Settings\Ditt.Navn\Mine dokumenter

FavoritterFavoritter finner du her: C:\Documents and Settings\Ditt.Navn\Favoritter

mappeSkrivebord finner du her: C:\Documents and Settings\Ditt.Navn\Skrivebord

Ikke åpne mappene!

Bare kopier dem og lagre dem på en annen harddisk eller brenn dem på en cd/dvd

Metode 2. Flytt alt, Ikke kopier.

OBS!
Sjekk at det er nok plass før du flytter dem! Det er også viktig at du flytter filene til en annen harddisk. (den uten windows) Grunnen til dette er at filene vil ikke bli skadet hvis Windows kræsjer eller hvis du installerer Windows på ny. Det er to måter og gjøre dette på, velg den som du føler er enklest.

Hvis du har "Mine Dokumenter" i Startmenyen eller på skrivebordet kan du gjøre følgende:

  1. Høyre-klikk på mappen, og velg Egenskaper.
  2. I Mål, skriver du inn adresse til en annen harddisk eller velger en.
    (må være en annen hardisk!)
  3. Trykk OK.

Alle snarveiene, som finnes både på startmenyen og i Min Datamaskin, leder nå til den plasseringen du bestemte.

Du kan ogå gjøre det på denne måten:

Gå til: C:\Documents and Settings\Ditt.Navn\

  1. Merk "Mine dokumenter" (pek på og/eller trykk en gang)
  2. Trykk på Rediger (menyen øverst)
  3. Velg; Flytt til mappe...
  4. Velg hvor du vil flytte mappen til

Gjenta dette med "favoritter", "Skrivebord" og andre mapper som du vil ta vare på.