Fahrenheit & Celsius kalkulator 

For å regne ut Celsius eller Fahrenheit, skriv inn ett nummer i en av boksene og trykk med musen utenfor boksene.

Fahrenheit
Celsius

Fahrenheit er oppkalt etter Gabriel Fahrenheit. På fahrenheitskalaen er frysepunktet for vann 32°F (grader fahrenheit), og kokepunktet er 212°F.

Celsiusskalaen har navn etter den svenske vitenskapsmannen Anders Celsius. Temperaturskalaen (°C) gir smeltepunktet og kokepunktet til vann under normalt trykk ved havflaten. Smeltepunktet er 0 °C og kokepunktet er 100 °C.