Klage på uadressert reklame og spam

Privatpersoner blir oftere og oftere plaget av spam, eller irriterende unyttig spam.

Men er det lov å sende reklame (spam) via e-post eller SMS, uten å spørre meg som mottaker på forhånd? Svaret er nei, det er forbudt å sende markedsføring via e-post, SMS/MMS, telefaks og lignende til fysiske personer, uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra mottaker.

Dersom du har et kundeforhold til et firma, kan disse sende deg reklame for tilsvarende produkter som de du har kjøpt dersom de har informert om at de ønsker å gjøre dette og du får mulighet til å takke nei til å motta reklame.

Gå til Forbrukertilsynet.no, dersom du ønsker å registrere klage på spam.

Forbrukerombudets jurister ønsker både klager, tips og spørsmål i kampen mot ulovlig reklame og avtalevilkår i forbrukerkontrakter.

Ønsker du å klage på ulovlig markedsføring, negativt salg eller urimelige avtalevilkår i forbrukerkontrakter? Gå direkte til Forbrukertilsynet.no

 

Du kan også reservere deg mot telefonsalg og sperre for adressert reklame.

Dette gjør du hos Brønnøysundregistrene
>> https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/reservasjon-mot-telefonsalg-og-adressert-reklame/

Alle som sender reklame til privatpersoner (som er kunder), plikter å oppdatere listene sine mot slik reservasjon. (minst hver måned). Du kan likevel få reklame fra dem du har et kundeforhold til (bank, forsikring, bokklubb m.m.). Ordningen gjelder kun for privatpersoner (ikke næringsdrivende).