Kalkuler hastighet - fra miles til kilometer

Skriv inn ett tall i Miles (MPH) for å kalkulere kilometer i timen (km/t)

 

Kilometer i timen (km/t) blir:

 

Kalkuler hastighet - fra kilometer til miles

Skriv inn ett tall i kilometer i timen (km/t) for å kalkulere Miles (MPH)

 

Miles i timen (mph) blir: