sandnes

Velkommen til Sandnes
Sandnes er en by som er akkurat så stor at den ikke trenger å være mindre eller større. Sandnes kommune er med 57.157 innbyggere Norges 9. største kommune og 8. største by.

kvitoySandnes Kommune ligger i Rogaland fylke, innerst i den flotte Gandsfjorden. Sandnes sentrum ligger 14 km sør for Stavanger. Kommunen ble opprettet ved at de tidligere kommunene Høyland, Sandnes, Hetland og Høle ble slått sammen.

Navnet kommer fra det norrøne, sandr som betyr sandstrekning og -nes. Teglverkindustrien som startet på slutten av 1700-tallet var veldig viktig for Sandnes vekst på 1800-tallet. Det er så å si sammenhengende bebyggelse mellom Stavanger i nord og Sandnes i sør.

Kommunevåpenet er en sølv leirgauk med grønn bakgrunn. Dette skal symbolisere leirvareindustrien og leker (leketøy).

Arealet av Sandnes er 303 km²
I 2005 hadde Sandnes 57.157 innbyggere.

 

hanaNordover mot Bergen?
For å reise nordover mot Haugesund og Bergen kan man ta buss, hurtigbåt eller bilferje. E39 er hovedveien mellom Stavanger og Sandnes, den fortsetter til Kristiansand og Oslo gjennom Jæren og Dalane.

ryfylkeveienJernbane
Det går jevnlig tog mellom Sandnes og Oslo. En jernbane reise fra Sandnes til Oslo tar ca. 8 timer.

Båter og ferjer
Det er faste turer til Danmark, Storbritannia og Tyskland. Båtturen er vanligvis ikke så dyr som fly og tillater mer bagasje..

Sola Flyplass (Stavanger)
Sola er den nærmeste flyplassen til Stavanger og Sandnes. Det er atskillige uavbrutte flights til og fra London, New Castle, Aberdeen, København, Frankfurt og Amsterdam, samt innenlands fly fra Oslo, Bergen og Trondheim. Det går flybuss mellom Sola Flyplass og Sandnes hvert 20. minutt. 


gauk

Språk
De innfødte snakker sandnesisk, men Engelsk er obligatorisk i grunnskolen så hvis du kommer fra andre steder i Norge så skal vi alltids klare å kommunisere….

 

 Sandnes kommune   Turist informasjon